CD/DVD/BD/HD DVD


Un CD o un DVD.

Son medios ópticos que contienen audio, Vídeo o datos.