Smart Projects, EULA (Eindgebruikersovereenkomst) voor IsoBuster

Professionelen en bedrijven dienen een [Professional] of [Enterprise] licentie aan te kopen. Private personen, die voor eigen gebruik aankopen, kunnen voor eender welke licentie kiezen.

Alhoewel we al het mogelijke gedaan hebben om een veilige werking te garanderen, blijft het gebruik op eigen risico gezien de complexiteit van deze functionaliteit en gezien de ontelbare verschillen tussen alle mogelijke computers. Deze software wordt U aangeboden as-is (zoals ze is), zonder enige garantie, ook niet voor evetuele commerciële gevolgen op gegevens of op apparatuur. De auteur kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan U, aan uw computer, aan iemand of iets dat zou kunnnen voorvloeien uit het gebruik van deze software.

Voor mensen die een licentie sleutel gekocht hebben:

Uw registratie ID en Sleutel zijn PRIVAAT. Door het installeren, copieren of op andere wijze gebruiken van deze software verklaart u zich volledig akkoord met de eindgebruikersovereenkomst.

Voor privaat, thuis en persoonlijk gebruik:

Smart Projects verleent u, als individu, een persoonlijke, niet exclusieve, niet door te geven of te verkopen licentie om de software te installeren, te gebruiken, en vrij te schakelen. U kan de software op meerdere PCs installeren en vrijschakelen onder VOORBEHOUD dat u de de ENIGE persoon bent die met deze PCs en de software werkt, en enkel voor persoonlijk gebruik, niet voor werkdoeleinden.

Indien u meerdere licenties (#) heeft aangekocht, dan geldt hetzelfde, maar voor dat aantal (#) personen.

Voor Werk / Business doeleinden:

Smart Projects verleent u, als individu, een persoonlijke, niet exclusieve, niet door te geven of te verkopen licentie om de software te installeren, te gebruiken, en vrij te schakelen. U kan de software installeren en vrijschakelen op een PC, en later opnieuw installeren op een andere PC, onder VOORBEHOUD, dat u uw geregistreerde versie op de eerste PC eerst deinstalleert. Indien u de software gebruikt op meerdere PCs, dan dient u een licentie te verwerven voor elke PC.

Indien u een entiteit bent (vb. bedrijf) dan verleent Smart Projects u het recht EEN persoon binnen uw entiteit aan te duiden (Persoon met naam) die de rechten tot het gebruik van de software heeft zoals beschreven in vorige paragraaf.

Indien u meerdere licenties (#) heeft aangekocht, dan geldt hetzelfde, maar voor dat aantal (#) personen / PCs.

Vb. 2 licenties op naam van 1 persoon met twee PCs. Of 2 licenties op naam van 2 personen met elk 1 PC waarop IsoBuster is geinstalleerd.

Iedereen:

Uw registratie ID en Sleutel zijn PRIVAAT en kunnen NIET doorgegeven of verkocht worden. Indien ze opduiken op het internet, forums, Ebay, Nieuwsgroepen enz. ... indien ze onderling worden gedeeld met meerdere personen, indien ze onterecht op meerdere PCs worden gebruikt, of indien ze op welke manier ook publiek worden gemaakt, zal uw licentie vervallen en zal uw sleutel ongeldig worden, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder enige compensatie mogelijk.

Refunds worden enkel toegekend nadat we een eerlijke kans hebben gehad om te helpen. Documenteer het probleem altijd zeer goed indien er iets niet werkt, zodat we kunnen trachten te helpen. Ingeval een terugbetaling wordt toegekend dient u all instanties van IsoBuster te deinstalleren en dient u de emails met sleutel en licentiedata te verwijderen (ook op andere opslagmedia waar u de sleutel eventueel bewaard). Backup CD/DVD's worden nooit terugbetaald, ze worden op bestelling gemaakt en worden onmiddelijk verstuurd. De volledige kostprijs gaat naar het maken en verschepen van de CD/DVD die ook uw licentiesleutel bevat. De disc moet vernietigd worden indien een licentie terugbetaald wordt.

Deze EULA kan altijd veranderen voor toekomstige licenties die u mogelijk aanschaft.

Ter informatie: Lees ook over onze licentiemodellen