IsoBuster 4.3 beta vrijgegeven!

4 December 2018

Met veel plezier kondig ik de Beta vrijgave van IsoBuster 4.3 aan.

Deze versie heeft volledige XFS bestandssysteemondersteuning. Folders openen, bestanden zoeken, zoeken naar verloren bestanden enz.

Maar dat is niet alles. Zoals gewoonlijk zijn er ook heel wat aanpassingen, een paar foutoplossingen en nog meer nieuwe functionaliteit, zoals het herkennen en gebruiken van RAID en LVM data, WBFS enz.

Nieuw:

 • Volledige ondersteuning voor het XFS bestandssysteem
 • Herkenning en ondersteuning voor RAID 1 structuren binnen een partitie, zodat de onderliggende bestandssystemen kunnen gevonden worden
 • Herkenning en ondersteuning voor LVM (Linux' Logical Volume Manager) binnen een partitie, zodat de onderliggende bestandssystemen kunnen gevonden worden
 • WBFS partitie ondersteuning. Dit toont welke 'DVD images' zich in een WBFS partitie bevinden
 • Open *.wbfs bestanden en toon de 'DVD images' die zich in de bestanden bevinden
 • Ondersteuning voor 8KB (8192 bytes-per-blok) apparaten zoals Plasmon UDO2 enz.
 • Introductie en gebruik van *.1Kn, *.2Kn, *.4Kn, *.8Kn, ... bestandsextensies voor "disk-images" van apparaten met méér dan 512 bytes-per-blok

Verbeteringen:

 • Verbeterde detectie van de correcte blok grootte op basis van bestandssysteem en partitie informatie in een generiek 'image' bestand
 • Verbeterde HFS Partitie interpretatie die omkan met zowel 512-bytes per blok alsook andere blok groottes
 • Ondersteuning voor DICOM signaturen tijdens de scan naar verloren bestanden en folders
 • Toon een UDF bestandssysteem icoon wanneer een VRS, AVDP en VDS gevonden wordt, zelfs als er geen FSD is. Zodat me op z'n minst kan zien dat er UDF aanwezig is
 • Zorg dat de UDF VRS sequentie ook werkt op groter dan 2K-sectoren wanneer er zich VRS structuren bevinden in hun eigen blok ipv om de 2K bytes (Vb: Plasmon UDO2 apparaat met 30GB UDO disc vs. MS UDF op 4Kn apparaat)
 • 'Drag & Drop' om een 'image' bestand te openen werkt nu ook als het bestand 'gedropt' wordt op het 'ListView' (rechterpaneel) of op de broodkruimel-balk (boven)
 • Manier gevonden om FAT toch nog correct the zien en te interpreteren (op USB apparaten vb) wanneer de eerste x bytes in de BPB werden gewist (door een onbekend proces of applicatie)
 • Ondersteuning voor *.s01 bestanden terug aangezet. In vorige versie werd dit afgezet omdat er onzekerheid bestond rond de correcte werking, maar dat werd nu goed gecontroleerd en getest
 • Toon "Beheerde Kloon", niet gewoon "beheerd Imagebestand" wanneer relevant. Aanpassingen in verscheidene schermen en dialogen
 • Ververs 'TreeView' (linkerpaneel) iconen waneer de muis er over beweegt, om de folder status correct weer te kunnen geven (vb. als folders reeds werden geexploreerd tijdens een zoekactie)
 • *.dd generieke 'image' bestanden worden nu altijd als 'niet optisch formaat' beschouwt (zodat ze niet als een CD of DVD 'image' worden aanzien als er niets herkenbaar inzit)
 • Mogelijkheid om steeds de destinatie van een beheerde kloon te bevestigen
 • Toon het destinatie apparaat in de confirmatiedialoog bij het vervolledigen van een beheerde kloon
 • Verbeterde voortgang dialoog bij het creëren en vervolledigen van beheerde klonen en 'image' bestanden
 • Verbeterd eigenschappenvenster voor beheerde klonen en 'image' bestanden
 • Mogelijkheid om schrijffout-meldingen te onderdrukken (OK voor alles) (Vb. tijdens het vervolledigen van een beheerde kloon op een apparaat dat niet groot genoeg is)
 • Zorg er voor dat indien er schrijffouten optreden tijdens het creëren of vervolledigen van beheerde klonen of 'image' bestanden, dat deze sectoren als onleesbaar worden opgeslaan, ondanks het feit dat ze correct gelezen konden worden
 • Implementatie van "Limit:" zoek-woord voor de IsoBuster zoekfunctie, zodat de zoekactie kan gelimiteerd worden tot een x aantal resultaten (vb: *|Limit:10 )
 • De export functionaliteit ondersteunt nu ook het commando {%SELF} zodat ook het object waar de export start kan worden meegenomen (vb. om informatie over de 'root' zelf van een bestandssysteem te kunnen opvragen)
 • De export functionaliteit ondersteunt nu ook het commando {%DATETIME(NA)=EMPTY} dat er voor zorgt dat niets wordt geëxporteerd (ipv "N/A") voor objecten die geen correcte datum-tijd bevatten
 • De export functionaliteit ondersteunt nu ook <%TAB> dat wordt vervangen door een tab character
 • Een heleboel interne verbeteringen en aanpassigen, daar dit een levend project is, en om toevoegen van nieuwe functionaliteit in de toekomst makkelijk te kunnen blijven doen
 • Allerlei grafische gebruikersinterface (GUI) verbeteringen en aanpassigen

Foutoplossingen:

 • Indien IsoBuster wordt gestart zonder automatisch een apparaat te selecteren zal het inpluggen of verwijderen van andere apparaten die status niet meer veranderen
 • Een 'Exception error' opgelost die kon voorkomen bij het tonen van het popup menu, onder bepaalde stricte condities en indien er geen apparaat was geselecteerd
 • Verbeteringen in het tonen van tijd en datum omdat Unix / Linux bestandssystemen (EXT, XFS) ook negatieve waarden kunnen bevatten
 • Stopt niet meer tijdens het scannen van een GPT partitietabel indien een lege regel wordt aangetroffen, maar gaat door waardoor onder bepaalde condities meerdere partities gevonden kunnen worden
 • Commando's {%LT} en {%ISO8601} lieten een "}" character achter in de export functionaliteit. Dat is nu opgelost

Vertel het verder, 'like' het op facebook, deel het via FaceBook en Twitter, vermeld het op forums enz. Dat wordt geapprecieerd. Start vb. met het klikken op de "Like" knop onderaan

Peter Van Hove,
Oprichter en CEO

IsoBuster 4.3 Screenshot

Klik om in te zoemen