IsoBuster 3.2 vrijgegeven!

13 Mei 2013

Deze versie is wederom een gezonden mix tussen nieuwe functionaliteit en verbeterde oudere functionaliteit. Dit gecombineerd met een paar noodzakelijke bug fixes maakt die een versie die u absoluut dient te hebben. Indien u versie 3.0 of 3.1 heeft geinstalleerd, dan is deze upgrade vanzelfsprekend, indien u een oudere 1.x of 2.x versie heeft geinstalleerd raad ik toch sterk aan om te upgraden naar versie 3.x, het is het zeker waard.

Hier is een lijst van de dingen waar aan gewerkt werd:

Nieuw:

 • Ondersteuning voor ExFAT.
 • Vind verwijderde / deleted NTFS bestanden en/of mappen tijdens een scan naar verloren bestanden of mappen.
 • Een nieuwe optie: "Vind verwijderde bestanden en mappen" wanneer een NTFS bestandssysteem geselecteerd is. Dit is een veel snellere manier om verwijderde bestanden en folder in een NTFS partitie terug te vinden.
 • Ondersteuning voor FATX
 • Ondersteuning voor XISO / XDVDFS
 • Ondersteuning voor de 'Extended Master Boot Record (EMBR)'
 • Ondersteuning voor BSD partities.

Verbeteringen:

 • Het hele UAC verhaal werd nog wat meer ge-tweaked en verbeterd. Het princiepe is nog steeds zoals het in vorige versie werd geimplementeerd.
 • Verwijder identieke (dubbele) partities uit de lijst (vb. wanneer er een GPT is maar de oude MBR records verwijzen ook nog steeds naar dezelfde partities).
 • Manieren om alle gelezen sectoren te dumpen in log bestanden (omwille van debug redenen) (ondersteuning voor *.ibdat en *.ibadr).
 • *.bkf bestandstype-herkenning tijdens de scan naar verloren bestanden en mappen.
 • Listview kolommen herrangschikken nog verbeterd door langs een aantal (compiler) VCL limitaties te werken.
 • Een 'Sparse' (= enkel nullen) NTFS bestand krijgt ook de 'Sparse' eigenschap wanneer het bestand niet gefragmenteerd is.
 • Toon het start adres voor een 'Sparse' bestand, behalve wanneer het eerste extent 'sparse' is, dan wordt "Sparse" getoond
 • Het volledig pad, en start en eind tijd voor het maken van een MD5 bestand, werden toegevoegd aan het MD5 bestand (als commentaar)
 • De mogelijkheid om de positie van het hoofdvenster op te slaan en te hergebruiken (in plaats van altijd in het midden van het scherm te tonen) (instellen via opties).
 • *.dd toegevoegd aan de ondersteunde image-bestandsformaten.
 • Herken een EXT 'SuperBlock' tijdens het bepalen van de sector-grootte in een image bestand (vb. in Linux *.dd bestanden met een EXT1,2,3 of 4 bestands-systeem).
 • Verbeterde ondersteuning voor bestanden die zich in de NTFS MFT bevinden, tijdens bestandsherkenning op basis van een patroon/signatuur
 • Verscheidene verbeteringen om te voorkomen dat bepaalde data structuren verkeerd worden geinterpreteerd.
 • Andere kleine GUI verbeteringen

Bugfixes:

 • Niet alle *.png bestanden werden altijd gevonden tijdens een scan naar verloren bestanden en mappen (meerbepaald tijdens bestandsherkenning op basis van een patroon/signatuur) (bug geintroduceerd in versie 3.1).
 • Mac HFS bestandssystemen die grote gefragmenteerde bestanden bevatten (meer dan 8 extents) konden een crash veroorzaken.
 • In zeldzame gevallen werden soms niet alle bestanden en/of folders gevonden in een NTFS folder, indien die folder beschreven werd in zowel de MFT als in apparte INDX tabellen.
 • Soms werden er te kleine bestanden gemaakt, tijdens extractie van volledig 'sparse' bestanden (één extent en sparse (= enkel nullen) (vb. NTFS)).
 • De statusbalk wordt nu ook rood wanneer er slechte sectoren gevonden worden tijdens een scan, op zoek naar verloren bestanden en mappen.
 • Toon het laatste blok address van gecomprimeerde bestanden correct.
 • Nog een mogelijke uitzonderingsfout (exception error) tijdens het zoeken naar verloren bestanden en mappen opgelost. Wederom in dat ene kleine stukje code, detectie van MS Office documenten, dat ik niet zelf heb geschreven.

Download IsoBuster 5.4.1 hier.

Vertel het verder, 'like' het op facebook, deel het via FaceBook en Twitter, vermeld het op forums etc. Dat wordt geapprecieerd. Start vb. met het klikken op de "Recommend" knop onderaan

Peter Van Hove,
Oprichter en CEO