IsoBuster 4.7 vrijgegeven!

16 december 2020

Ik ben blij de vrijgave van IsoBuster 4.7 hier te kunnen aankondigen.

Deze versie bevat wederom een heleboel verbeteringen en nieuwe functionaliteit. Professionals zullen de optie om niet onmiddelijk naar partities en bestandssystemen te zoeken apprecieren, alsook de mogelijkheid leesherkansingen verder te reduceren. Ook nieuw is de mogelijkheid om rapportsjablonen te exporteren naar *.ibtmpl bestanden, en ze ook weer te importeren (vb na edits). Buiten dat is er ook alweer ondersteuning voor een groot deel nieuwe meer exotische imagebestanden en bestandssystemen, zo dat onderzoekers en hobbiers makkelijk onmiddelijk de data kunnen zien en extracten. Maar zie onderaan lijst voor alle details:

Nieuw:

 • Een optie om niet automatisch het geselecteerde apparaat te exploreren, op zoek naar partities en bestandssystemen, tot de operator daar zelf voor kiest (Dit wordt genegeerd voor imagebestanden en vergt een [Professional] licentie)
 • Het aantal Leesherkansingen kan gereduceerd worden tot 0 (Ook de per-blok herkansingen)
 • Automatische detectie van geëncrypteerde partities en tracks op basis van hun signatuur. Met name: WinMagic SecureDoc Full Disk Encryption, BitLocker, Apple File Vault, Check Point Full Disk Encryption, GuardianEdge Encryption Plus/Anywhere/Hard Disk Encryption en Symantec Endpoint Encryption, McAfee Safeboot/Endpoint Encryption, Sophos Safeguard Enterprise en Safeguard Easy, Symantec PGP Whole Disk Encryption (Een geëncrypteerde partitie of track wordt met een groene kleur getoond - het is ook indicatief waarom er vb geen bestandssytemen worden gevonden op die track of partitie)
 • Mogelijkheid om rapportsjablonen te importeren of te exporteren (*.ibtmpl) (Via rechtermuisknop "Creëer een lijst / rapport")
 • Volledige Padus DiscJuggler *.cdi imagebestand ondersteuning, inclusief CD-Text, via de Padus pfctoc.dll die ook tesamen met deze IsoBuster versie wordt geinstalleerd
 • Opties / GUI / Shell optie om uw eigen 'Onderzoek met IsoBuster' tekst te kiezen die wordt getoond via rechtermuisknop op een CD/DVD apparaat in Windows Explorer
 • Mogelijkheid om een zoekactie naar verloren mappen bestanden uit te voeren, maar enkel te zoeken naar *.VOB Video bestanden, via rechtermuisknop + Shift + Ctrl
 • Ondersteuning voor het PS2 geheugenkaart bestandssysteem
 • Ondersteuning voor het PSX geheugenkaart bestandssysteem
 • Ondersteuning voor het Dreamcast geheugenkaart bestandssysteem
 • Detecteer Xbox geformatteerde Harde schijven en ondersteun Xbox eigen partitiestructuren om zo tot bij de bestandssystemen en data te geraken
 • Detecteer PS2 geformatteerde Harde schijven en ondersteun APA partitiestructuren om zo tot bij de bestandssystemen en data te geraken
 • Detecteer het PS2 PFS bestandssysteem
 • Ondersteuning voor CD *.vcd imagebestanden
 • Ondersteuning voor rauwe CD *.2056, *.2324, *.2332, *.2336, *.2352, *.2368, *.2448 image-bestanden
 • Ondersteuning voor GD-ROM *.gdi image-bestanden
 • Ondersteuning voor nog meer image-bestanden (blok-apparaat-bestanden) : *.xgd, *.apa, *.ps2, *.vm2; *.vmc, *.saveram, *.ddf, *.gme, *.mcd, *.mci, *.ps, *.psm, *.srm, *.vgs, *.vmp, *.vm1, *.mcr, *.dcm, *.vmu, *.hfv, *.528

Verbeteringen:

 • Grote verbetering voor multi-track Prassi PrimoDVD / Sonic / Roxio *.gi imagebestanden
 • Standaard worden rauwe CD Imagebestanden nu altijd gecreëerd met de *.bin extensie (ipv *.iso)
 • Verbeterde ondersteuning voor 512 + 16 ECC bytes per block Imagebestanden
 • De standaard optische disc leesherkansingen werden aangepast van Meerdere blokken: 2 en Per blok: 3 naar Meerdere blokken: 1 en Per blok: 2 herkansingen
 • Verbeterde mogelijkheid om imagebestanden met een bepaalde blokgrootte te klonen naar apparaten met een andere blokgrootte
 • Kleine verbetering in het detecteren van het Reiser bestandssysteem
 • Verbeteringen voor het detecteren van Xbox FATX
 • Toon PS2 APA Attributen en data
 • Mogelijkheid om ISO imagebestanden te detecteren in de applicatie regio van een PS2/APA partitie
 • Test ook de derde track op een GD-ROM op zoek naar een ISO9660 bestandssysteem
 • Verbeterde zoekfunctionaleit voor het zoeken naar (wat ik) Embedded objecten (noem) (vb. sub-partities in partities)
 • Toon bestanden in de broodkruimelbalk als hun delen of geassocieerde bestanden worden getoond (streams, extents enz)
 • Toon 'status iconen' in de broodkruimelbalk wanneer 'speciale' onderdelen worden getoond, vb streams, extents etc.
 • Toon de wacht cursor tijdens het laden van (grote) bestanden in het editeervenster
 • Toon de volledige naam van waar de zoekactie startte in de broodkruimelbalk
 • Verbeteringen voor het zoeken naar een UDF 'VAT' in imagebestanden
 • Standaard worden VOB bestanden niet meer in 1GB stukken gehakt (iedereen gebruikt ondertussen NTFS en kan dus met grotere bestanden overweg)
 • Als alle tracks geëncrypteerd zijn, wordt de sessie ook als geëncrypteerd beschouwd
 • Als alle sessies geëncrypteerd zijn, wordt de CD/DVD ook als geëncrypteerd beschouwd
 • Verbetering (via de installatie) voor een Windows 10 probleem dat 'Onderzoek met IsoBuster' soms de standaard methode maakt
 • Vooraleer een apparaat automatisch verwijderd wordt uit de lijst (vb. een disconnect of een apparaat-falen) zal IsoBuster eerst vragen de zoekresultaten op te slaan
 • Het zoeken naar verloren bestanden en mappen via eigen zoekdefinities doet nu nog meer werk vooraf om de eigenlijke scan sneller te kunnen laten verlopen
 • Een paar voorbeeld *.rules bestanden, gebruikt tijdens het zoeken naar verloren bestanden en mappen via eigen zoekdefinities, worden nu geïnstalleerd in de /Plugins/ map, zodat het makkelijker is het formaat te begrijpen, te testen, te gebruiken, en aan te passen voor eigen gebruik
 • Het zoeken naar verloren bestanden en mappen via eigen zoekdefinities ondersteunt nu ook commando's: \%, \i(), \e() en \c()
 • Best wel een heleboel interne verbeteringen en aanpassigen, daar dit een levend project is, en om toevoegen van nieuwe functionaliteit in de toekomst makkelijk te kunnen blijven doen
 • Allerlei grafische gebruikersinterface (GUI) verbeteringen en aanpassigen

Foutoplossingen:

 • Commando lijn parameter /ef:sig werkt weer (het lijkt er op dat dit niet meer werkte sedert IsoBuster 3.6)
 • Een 'exception error' die kon voorkomen als de voorwaartse geschiedenisknop werd geklikt zonder dat er iets was om te tonen
 • Er wordt weer tekst getoond in het (rechterpaneel) ListView (vb bij selectie van een lege map of een nog niet ondersteund bestandssysteem of een partitie zonder bestandssystemen enz.)
 • Als enkel de laatste sector in een reeks onleesbaar is, zal het maken van een lijst met onleesbare sectoren voor die reeks nu correcte output leveren

Vertel het verder, 'like' het op facebook, deel het via FaceBook en Twitter, vermeld het op forums enz. Dat wordt geapprecieerd. Start vb. met het klikken op de "Like" knop onderaan

Peter Van Hove,
Oprichter en CEO

IsoBuster 4.7 foto

Klik om in te zoemen