Hernieuw IsoBuster nu!

Gelieve even de registratie-email, die u ontving nadat u IsoBuster 1.x - 4.x aankocht, bij de hand te nemen. Zoek het ID en uw Email adres tijdens de aankoop. Copieer en Plak het ID en email in de volgende velden en druk de knop "Creëer Coupon".

Email:

ID:

Deze pagina creëert enkel een coupon, de geldigheid wordt niet nagegaan. De coupon wordt enkel gevalideerd als u een aankoop doet op de aankooppagina, alwaar ook wordt nagegaan of u reeds een licentie aankocht. Indien niet, wordt de coupon genegeerd. Ga dus enkel door indien u werkelijk reeds een licentie aankocht.

Indien, voor wat reden ook, iets niet correct lijkt, laat het ons weten. Vb. een verkeerde vermindering, geen vermindering enz., twijfel niet om ons te contacteren.

De code en het programmeerwerk achter deze pagina zijn minimaal en dienen enkel om de coupons te kunnen creëren. De echte coupon-validatietest gebeurt enkel wanneer u feitelijk doorgaat met de aankoop op de aankooppagina. Maw deze pagina kan ook ongeldige coupons creëren indien u ongeldige data invoert. Dit is om te voorkomen dat men deze pagina zou kunnen misbruiken om goede coupons te creëren. Alzo wordt vermeden dat anderen uw verminderingscoupon zouden kunnen bekomen en misbruiken.