IsoBuster 2.6 Beta versie vrijgegeven

4 September 2009

Vandaag hebben we IsoBuster 2.6 beta vrijgegeven.

Na een paar maanden testen is deze versie met weinig kleerscheuren uit Alfa testing gekomen. Alle problemen zijn nu netjes opgelost en het lijkt ons wijs om over te schakelen naar deze laatste versie. Mocht u toch nog een probleempje vinden in deze beta test versie dan horen we dat graag. We hopen dat u er plezier aan beleeft.

Nieuw ten opzichte van versie 2.5.5:

 • Unicode ondersteuning in alle aspecten van de GUI (Vensters en Dialogen)
 • Volledige Unicode ondersteuning tijdens de installatie (vb. installatie van de Chinese versie op een Nederlands systeem)

Nieuw ten opzichte van versie 2.5:

 • "Expert Witness Format" bestanden ondersteuning (*.E01, *.S01, *.L01)

Verbeteringen ten opzichte van versie 2.5.5:

 • Mogelijkheid om de tekst-encodering te kiezen (Unicode, ANSI, UTF8, ..) bij het opslaan van tekst vanuit het editeervenster
 • Mogelijkheid om de tekst-encodering te kiezen (Unicode, ANSI, UTF8, ..) bij het opslaan van bestandssysteem informatie (vb. de bestandenlijst per bestandssysteem)
 • *.qic bestandstype herkenning tijdens het vinden van bestanden gebaseerd op hun signatuur
 • Tijdens extractie van *.M2TS bestanden, en wanneer er leesfouten zijn, zal de optie die het mogelijk maakt blokken met allemaal nullen te vullen aanwezig zijn.
 • Ondersteuning voor vertaalde "Bytes / KB / MB / GB / TB" (vb. in het rechterpaneel, en wanneer u vb. de Franse versie gebruikt)
 • Een aanpassing die het mogelijk maakt om door Roxio (Retrieve) slecht aangemaakte UDF discs nog te kunnen lezen
 • Allerlei andere GUI verbeteringen

Verbeteringen ten opzichte van versie 2.5:

 • Verbeterde ondersteuning voor Japanese tekst in DVD-VR Labels en Titels
 • *.orf bestandstype herkenning tijdens het vinden van bestanden gebaseerd op hun signatuur
 • *.ncd bestandstype herkenning tijdens het vinden van bestanden gebaseerd op hun signatuur
 • "Stoor me niet meer met deze boodschap" optie wanneer de software een online check wil uitvoeren
 • Commandolijn parameters: "/nodrives" en "/nosplash"
 • Verbeterde foutboodschap wanneer het onmogelijk is om een bestand te openen of te creëren
 • Verbeterde font ondersteuning in het editeervenster bij gewone tekst (geen sector view)
 • Het programma vraagt niet meer om een CUE bestand te maken indien het imagebestand werd gewist (na dit gevraagd te hebben)
 • Het Windows "shell command" "extract" start nu met het "/nodrives" commando
 • Allerlei andere GUI verbeteringen

Fouten opgelost ten opzichte van versie 2.5.5:

 • Een zeldzame en onwaarschijnlijke crash tijdens het zoeken naar bestanden en folders op een bepaalde dataset waar de structuren lijken op FAT maar dat niet zijn.

Fouten opgelost ten opzichte van versie 2.5:

 • Het programma vraagt nu om een bestand te overschrijven dat enkel uit een NTFS stream bestaat (uitzonderlijke situatie)
 • Dubbele vraag naar actie wordt nu vermeden als zowel het hoofdbestand alsook de bijbehorende stream leesfouten bevatten
 • Wanneer tracks worden ge-extract, en wanneer deze door uw settings in meerdere bestanden worden weggeschreven, en wanneer u dit doet door middel van het zogenaamde "sleep en los" ("drag and drop") worden nu alle bestanden naar de sleeplocatie geschreven ipv enkel het eerste bestand
 • Een zeer zeldzame situatie opgelost waarbij het onderbreken van de extractie van een track ook tot het onderbreken van de extractie van de volgende track kon leiden

Download deze versie hier.

PS. Deze versie zal niet meer werken op oude, door Microsoft niet meer ondersteunde besturingssystemen: Windows 95, 98, ME en NT4. Dit omwille van de te grote verschillen tussen de oude besturingssystemen en de nieuwe besturingssystemen. Het is gewoonweg niet meer mogelijk om goede moderne besturingssysteemvriendelijke functionaliteit toe te voegen (voor XP, VISTA en 7) en toch nog compatibel te blijven met de oude besturingssystemen.