IsoBuster 3.2 Beta vrijgegeven!

5 April 2013

Deze beta versie werd stevig getest en het is zelfs een release kandidaat. Dit gezegd zijnde, IsoBuster is geen simpel programmaatje. Het is niet mogelijk om alle mogelijke aspecten, situaties, media en image bestanden te testen. Er zijn letterlijk miljoenen combinaties mogelijk. Dus, indien u iets merkt dat niet hoort te zijn, laat het me weten, dat is uiteindelijk ook het doel van een beta versie. Ik apprecieer alle mogelijke feedback die je kan geven.

Hier is een lijst van de dingen waar aan gewerkt werd:

Nieuw:

 • Ondersteuning voor ExFAT.
 • Vind verwijderde / deleted NTFS bestanden en/of mappen tijdens een scan naar verloren bestanden of mappen.
 • Een nieuwe optie: "Vind verwijderde bestanden en mappen" wanneer een NTFS bestandssysteem geselecteerd is. Dit is een veel snellere manier om verwijderde bestanden en folder in een NTFS partitie terug te vinden.
 • Ondersteuning voor FATX
 • Ondersteuning voor XISO / XDVDFS
 • Ondersteuning voor de 'Extended Master Boot Record (EMBR)'
 • Ondersteuning voor BSD partities.

Verbeteringen:

 • Het hele UAC verhaal werd nog wat meer ge-tweaked en verbeterd. Het princiepe is nog steeds zoals het in vorige versie werd geimplementeerd.
 • Verwijder identieke (dubbele) partities uit de lijst (vb. wanneer er een GPT is maar de oude MBR records verwijzen ook nog steeds naar dezelfde partities).
 • Manieren om alle gelezen sectoren te dumpen in log bestanden (omwille van debug redenen) (ondersteuning voor *.ibdat en *.ibadr).
 • *.bkf bestandstype-herkenning tijdens de scan naar verloren bestanden en mappen.
 • Listview kolommen herrangschikken nog verbeterd door langs een aantal (compiler) VCL limitaties te werken.
 • Een 'Sparse' (= enkel nullen) NTFS bestand krijgt ook de 'Sparse' eigenschap wanneer het bestand niet gefragmenteerd is.
 • Toon het start adres voor een 'Sparse' bestand, behalve wanneer het eerste extent 'sparse' is, dan wordt "Sparse" getoond
 • Het volledig pad, en start en eind tijd voor het maken van een MD5 bestand, werden toegevoegd aan het MD5 bestand (als commentaar)
 • De mogelijkheid om de positie van het hoofdvenster op te slaan en te hergebruiken (in plaats van altijd in het midden van het scherm te tonen) (instellen via opties).
 • *.dd toegevoegd aan de ondersteunde image-bestandsformaten.
 • Herken een EXT 'SuperBlock' tijdens het bepalen van de sector-grootte in een image bestand (vb. in Linux *.dd bestanden met een EXT1,2,3 of 4 bestands-systeem).
 • Verbeterde ondersteuning voor bestanden die zich in de NTFS MFT bevinden, tijdens bestandsherkenning op basis van een patroon/signatuur
 • Andere kleine GUI verbeteringen

Bugfixes:

 • Niet alle *.png bestanden werden altijd gevonden tijdens een scan naar verloren bestanden en mappen (meerbepaald tijdens bestandsherkenning op basis van een patroon/signatuur) (bug geintroduceerd in versie 3.1).
 • Mac HFS bestandssystemen die grote gefragmenteerde bestanden bevatten (meer dan 8 extents) konden een crash veroorzaken.
 • In zeldzame gevallen werden soms niet alle bestanden en/of folders gevonden in een NTFS folder, indien die folder beschreven werd in zowel de MFT als in apparte INDX tabellen.
 • Soms werden er te kleine bestanden gemaakt, tijdens extractie van volledig 'sparse' bestanden (één extent en sparse (= enkel nullen) (vb. NTFS)).
 • De statusbalk wordt nu ook rood wanneer er slechte sectoren gevonden worden tijdens een scan, op zoek naar verloren bestanden en mappen.

Download deze version hier.

Vertel het verder, 'like' het op facebook, deel het via FaceBook en Twitter, vermeld het op forums etc. Dat wordt geapprecieerd. Start vb. met het klikken op de "Recommend" knop onderaan

Peter Van Hove,
Oprichter en CEO