IsoBuster 2.5 beta vrijgegeven

3 December 2008

Vandaag werd IsoBuster 2.5 beta vrijgegeven.

UDF "Named Streams" worden reeds lange tijd ondersteund in de UDF specificaties, echter tot recent werden ze nooit geimplementeerd door programma's die UDF discs schrijven. Dus er was helemaal geen nood om streams te kunnen copieren van een disc naar de harde schijf. De tendens is echter aan het veranderen en meer en meer applicaties, wanneer ze een UDF bestandssyteem creeren op een disc, van bestanden op een NTFS partitie, converteren ook de NTFS "Alternate Data Streams" naar UDF "Named Streams" op de disc.

Dit is waarom IsoBuster nu ook Streams ondersteunt. Wanneer u UDF bestanden met IsoBuster naar een NTFS partitie copieert, en deze bestanden bevatten "Named Streams", dan zal IsoBuster deze naar "Alternate Data Streams" converteren op de harde schijf, waardoor u weer de originele toestand bekomt.

Aanpassingen:

 • Basisondersteuning voor UDF Named streams
 • Mogelijkheid om UDF Named Streams naar NTFS Alternate Data streams te copieren (standaard AAN)
 • Mogelijkheid om UDF Named Streams te tonen als bestanden, voor analyse, enkel in [Professional] versie
 • Ondersteuning voor UDF Systeem streams (getoond in een appart UDF bestandssysteem)
 • Mogelijkheid om Mac Resource forks (van UDF / HFS of ISO9960) naar NTFS Alternate Data streams te converteren (standaard AAN)
 • Mogelijkheid om Mac Eigenschappen (van UDF / HFS of ISO9960) naar NTFS Alternate Data streams te converteren (gecombineerd met de resource forks)
 • Mogelijkheid om mappeninformatie te exporteren tijdens het maken van een bestandslijst (Aanzetten in de Opties)
 • Extra commandolijn parameter "/ep:" om gebruikersinteractie te vermijden tijdens geautomatiseerde taken
 • Ondersteuning voor VMWare Harde schijf *.vmdk image bestanden die FAT bevatten

Verbeteringen:

 • Verbetering om meer FAT partities te kunnen vinden
 • Herkenning van dynamische partities
 • Verbeterde ondersteuning voor *.gi image bestanden
 • De boodschap: "Deze disc is beschreven met pakketjes. Leesfouten zijn niet abnormaal op zo'n disc" werd verwijderd voor niet CD discs
 • "UD.DAT", een typisch BD mastering bestand, maakt nu deel uit van de bestanden die automatisch worden gevonden indien u een image bestand wenst te openen.
 • Ondersteuning voor VMWare Floppy *.flp image bestanden
 • Geen prompt met vraag om te overschrijven wanneer een bestand wordt uitgepakt via de tijdelijke map (vb. drag en drop)
 • Toon 8 karakters in de bestandslijst (vb. 00000001) ipv 7, omwille van BD Dual Layer (welke tot 50 GB kan bevatten) en dus 8 karakters nodig heeft
 • Verscheidene andere aanpassingen en verbeteringen

Foutcorrecties:

 • De Toolbar verandert de homepage niet meer
 • Een zeer uitzonderlijke applicatie crash. Kwam enkel voor bij één enkele dataset, tijdens de "Vind verloren data, bestanden en mappen" scan
 • BD drive schrijfondersteuning werd niet altijd gevonden wanneer er geen BD disc in het apparaat zat

Download deze versie hier.